Regulamin Serwera DISCORD oraz DayZ

Niniejszy regulamin przedstawia warunki korzystania z Discorda oraz serwerów DayZ Camp Boruta

- korzystanie z serwera gry i discord oznacza akceptację regulaminu,

- złamanie któregokolwiek z punktu regulaminu wiąże się z sankcjami adekwatnymi do stopnia przewinienia,

- korzystanie z serwerów gry jest w pełni darmowe,

- administratorzy oraz support nigdy nie pobierają żadnych opłat za jakiekolwiek aktywności. Nigdy nie podawaj nikomu swoich haseł czy dostępów do kont, zarówno na serwerze Discord jak i na serwerze gier czy steam!!! Wszelkie próby podszywania się pod administracje czy wyłudzeń będą surowo karane,

- dotacje na utrzymanie serwerów są całkowicie dobrowolne i gracz dotujący nie otrzymuje żądnych dodatkowych przywilejów ani przedmiotów,

- na serwerach obowiązują zasady netykiety (https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta),

- użytkownicy używający imion obraźliwych lub naruszających jakieś wartości będą karani,

- pytania należy kierować do administracji bądź supportu na serwerze Discord (osoby oznaczone stosowną rangą),

- wszelkie akcje mające na celu przedstawiania graczy/administracji w złym świetle, bez przedstawienia dowodów lub logicznego wyjaśnienia takich zarzutów będą karane usunięciem ze społeczności,

- administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym.

Regulamin serwerów gry Camp Boruta - Cherno oraz Livonia

1. Zasady ogólne 

1-1. Zabrania się korzystania z błędów gry w celu zdobycia przewagi na serwerze. Występki takie jak klonowanie, przechodzenie przez ściany, używanie interakcji czy reloga do zaglądania przez ściany, combat log, plot boosting itp. będą surowo karane,

1-2. Cheatowanie jest zabronione i wiązać się będzie z permanentnym banem na serwerze. Gra i współpracowanie z oszukującym również. Administracja zastrzega sobie prawo do weryfikowania graczy, 

1-3. Pamiętaj, że wszyscy chcą się dobrze bawić. Jeśli natrafisz na kogoś w grze, to zastanów się dwa razy czy wysłanie go na wybrzeże jest najlepszym rozwiązaniem. RP nie jest wymagane, ale zachęcamy do gry z głową i inicjowania interakcji. Ktoś nieuzbrojony czy świeży może zostać sojusznikiem lub zdradzić przydatne informacje. Zachowania przejawiające znamiona czystej chęci destrukcji świata będą piętnowane, 

1-4. Nie bądź toksyczny. Szanuj innych graczy - również tych, którzy zabili Twoją postać. Jakiekolwiek toksyczne zachowania będą skutkowały usunięciem ze społeczności, 

1-5. Maksymalna liczba członków jednej grupy sprzymierzonych graczy nie może przekroczyć 5 osób. Do jednego terytorium flagi może być przypisane maksymalnie 5 graczy.  Zawieranie sojuszy czy dzielenie się na pododdziały jest dozwolone, ale jeśli na serwerze dostrzeżone zostaną oznaki powergamingu związane z wspólną grą dużych hord zergowych to administracja będzie reagować.

1-6. Pamiętaj, że handel może okazać się pułapką! Handel prowadzić można na przeznaczonym do tego kanale Discord lub głosowo ingame. Prosi się o nie spamowanie ofertami wymiany na głównym kanale chatu w grze. Administracja nie ingeruje w przebieg handlu dlatego sugeruje się, aby wymian czy sprzedaży nie dokonywać samodzielnie. Wykorzystuj pośredników i szukaj sojuszników. Po transakcji warto na kanale 🇵🇱-handel serwera Discord ocenić swojego partnera wymiany, 

1-7. Zmienianie pseudonimów swojej postaci i kont gier w celu ukrycia swojej obecności na serwerze jest niedozwolona i będzie skutkowała uśmierceniem postaci,

1-8. Combat log jest niedozwolony. Od rozpoczęcia akcji walki musi minąć co najmniej 5 minut, zanim możesz opuścić serwer. Jeśli nie możesz tyle czekać, należy się poddać lub wystawić na atak przeciwnika. Jeśli doszło do opuszczenia serwera z powodów technicznych należy zgłosić ten fakt administracji przez kanał wsparcia oraz powrócić do gry najszybciej jak to możliwe na obowiązkowe 5 minut, 

1-9. Serwer używa modyfikacji gry, dlatego administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wycofanie jakiegoś moda z repozytorium warsztatu Steam, a co za tym idzie, za utratę przedmiotów na serwerze. Sama gra też parę razy w roku gra jest aktualizowana i w tym czasie mogą wystąpić problemy z dostępnością serwera, jego zasobów lub przeprowadzany jest wipe stanu świata. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najstabilniejszą rozgrywkę. Utracenie pojazdu czy sprzętu przez lagi gracza lub błąd gry będzie rekompensowane tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach (np. błąd z winy administracji/supportu), 

1-10. Stream sniping jest zabroniony. Oglądanie streama przez innego gracza lub członka jego grupy, kiedy są oni online na serwerze gry nie jest tolerowane, 

1-11. Wszelkie sprawy do administracji należy zgłaszać przez system wsparcia na kanale 🆘support serwera Discord. Spamowanie administracji w wiadomościach prywatnych nie jest mile widziane. Wszelkie informacje w ticketach wsparcia są informacjami poufnymi pomiędzy zainteresowanymi stronami i udostępnianie ich publicznie bez zgody autora jest zabronione, 

1-12. Zabrania się wylogowywania na terenie wrogiej bazy. Jeśli wejdziesz do gry i jesteś zabudowany to zgłoś ten fakt administracji. Zrajdowanie takiej bazy potraktowane zostanie jak złamanie 1-1.pkt regulaminu,

1-13. Wykonane wydarzenia serwerowe i interakcji administracji z graczami w grze będą udostępniane publicznie na kanale ❗lore❗ serwera Discord. Istnieje możliwość nie upublicznia wrażliwych informacji, w tym celu należy skonsultować to z Borysem. 


2. Budowanie 

2-1. Bazy można budować wszędzie, za wyjątkiem kompleksów militarnych i w odległości 1km od Safe Zone, 

2-2. Każda baza musi mieć przynajmniej jedno możliwe do zrajdowania wejście. Każdy towar musi być możliwy do wyniesienia po rajdzie. Zabudowanie lootu lub umyślne chowanie go pod tekstury jest zabronione, 

2-3. Baza może posiadać nieograniczoną liczbę bram i zabezpieczeń,

2-4. Zabrania się budowania bram i ścian na sobie. Pomiędzy przejściami musi zostać pozostawiona przestrzeń na co najmniej jednego gracza,

2-5. Zabrania się budowania w powietrzu. Ściany czy podłogi muszą mieć fizyczne podstawy,

2-6. Jedna grupa/frakcja może posiadać tylko jedną bazę zabezpieczoną codelockami i flagą. Zabrania się udostępniania baz innym grupą/frakcją w celu ominięcia tej zasady. Posiadanie baz lub towarów w innych miejscach jest dozwolone, ale nie może być zabezpieczone flagą czy codelockiem. Za bazę uznaje się terytorium zabezpieczone flagą lub codelockami, 

2-7. Zalecamy używanie masztu flagowego i mechaniki terytoriów w celu zabezpieczenia przed demontażem/zniszczeniem ścian lub budowaniem w pobliżu przez osoby nieuprawnione,

2-8. W jednej bazie może znajdować się tylko jedna flaga terytorium. 

3. Rajdowanie

3-1. Niszczenie, demontaż lub przecinanie CodeLocka na dowolnym obiekcie konstrukcyjnym bazy chronionego przez terytorium flagi (aktywna ikona flagi przy nazwie obiektu) jest uważane za rajd na bazę,

3-2. Rajdowanie może odbywać się tylko w określonych przez administrację ramach czasowych. Obecnie są to godziny od 18:00 do 00:00 CEST w dni: Piątek, Sobota. Informacje o czasach rajdu można znaleźć na kanale ❓#about❓serwerowego Discorda,

3-3. Obrażenia konstrukcji i piłowanie CodeLocków włączane jest automatycznie w ramach czasowych rajdowania,

3-4. Gdy czas rajdu dobiegł końca lub nie został jeszcze rozpoczęty, interakcje cięcia CodeLocka czy uszkadzania ścian zostają automatycznie wyłączone. Nie zwalnia to jednak z odpowiedniego zabezpieczenia swojej bazy przed wślizgnięciem się intruzów czy zniszczeniem obiektów lub pojazdów znajdujących się w środku bazy chronionej flagą terytorium,

3-5. Źle zabudowana baza nie jest podstawą do unieważnienia rajdu i zwrotu sprzętu. Meble, pojazdy czy inne obiekty wolnostojące wewnątrz konstrukcji zabezpieczonej terytorium flagi mogą być niszczone bronią, amunicją, eksplozjami czy uderzeniami,

3-6. Rajdujacych uprasza się o wykonanie screenów lub nagrania przedstawiające metodę dostania się do bazy. Mogą one być pomocne w sytuacjach spornych,

3-7. W przypadku wykrycia przez administrację możliwości złamania 1-1.pkt regulaminu, otwarty zostanie ticket wsparcia i niewyjaśnienie sprawy oznaczać będzie przyznanie się do winy,

3-8. Do podsadzania się wykorzystać można tylko jeden pojazd lub obiekt z gry. Wyskoczyć można tylko na jednego gracza,

3-9. Wykorzystanie helikoptera czy innego pojazdu do przeniknięcia przez obiekty traktowane jest jako glitch z 1-1.pkt regulaminu,

3-10. Zdejmowanie, niszczenie lub cięcie flagi na maszcie zabezpieczonym terytorium dozwolone jest tylko w trakcie obowiązujących ram czasowych rajdów! Bazy bez aktywnej ochrony przez terytorium flagi (aktywna ikona flagi przy nazwie obiektu) nie są chronione od rozbierania,

3-11. Zabrania się wylogowywania na terenie wrogiej bazy. Jeśli nie masz możliwości opuszczenia wrogiej bazy, należy uśmiercić swoją postać. Administracja nie wyciąga z pułapek.


4. Pojazdy 

4-1. Jeden gracz może posiadać maksymalnie jeden pojazd. Jedna frakcja lub grupa może posiadać tylko jeden helikopter. Zasada ta dotyczy również rajdów czy sytuacji PvP - powrót do bazy nadmiarem pojazdów będzie karany skasowaniem nadmiaru wraz z zawartością według uznania administracji,

4-2. Pojazdy na czas dłuższego postoju należy przykrywać siatkami maskującymi. Nie przykryte pojazdy w bazach mogą zostać usunięte wraz z zawartością,

4-3. Obrażenia kolizji pojazdów są wyłączone, ale nie zwalnia to od konieczności ostrożnego ich użytkowania. DayZ posiada bardzo niestabilny system pojazdów i desynchronizacja postaci może spowodować ich przenikanie przez ziemię i utratę. W przypadku desynchronizacji (długo utrzymujący się lag, bujający się pojazd lub przemieszczanie pojazdu bokiem) należy wylogować się z gry lub wysiąść z pojazdu jak najszybciej!. Synchronizacja powinna się naprawić samoczynnie lub po ponownym wejściu do gry. W przypadku lotu helikopterem sugeruje się włączenie auto zawisu i delikatne lądowanie bez dotykania ziemi - silnik gasimy w powietrzu nad terenem, 

4-4. Przewrócony pojazd można obrócić na koła za pomocą klucza lub wykorzystując kolizję z innymi przedmiotami w grze (beczka, skrzynia, mebel),
4-5. Zwroty pojazdów, które nie było przykryte siatką maskującą lub przepadły w wyniku ich zniszczenia bez winy serwera będą rozpatrywane negatywnie.

 
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 12.02.2023